O nás

Spoločnosť SPIN sa počas doby svojho pôsobenia vyprofilovala ako dodávateľ komplexných služieb v oblasti projekcie, realizácie a servisu slaboprúdových bezpečnostných a telekomunikačných systémov.

Veľký dôraz sa pritom kladie práve na uvedenú komplexnosť, ktorej najzásadnejšou prednosťou je možnosť realizácie viacej druhov technológií jedným subjektom, ktoré umožňujú lepšiu koordináciu, organizačnú a stavebnú previazanosť a v konečnom efekte zníženie nákladov pre investorov.

Spoločnosť SPIN má skúsených zamestnancov a ponúka komplexné služby, ktoré zahŕňajú od posúdenia stavu cez cenovú ponuku, spracovanie projektu, vlastnú dodávku a inštaláciu zariadenia, až po servis a revíziu zabezpečovacích systémov.

TERITORIÁLNA PÔSOBNOSŤ SPOLOČNOSTI
Zákazky spoločnosť realizuje po celom území SR.

PONÚKANÉ SLUŽBY

Portfólio spoločnosti tvorí poradenská a odborná činnosť, bezpečnostné posúdenie, vypracovanie štúdií a projektov,
komplexné dodávky a montáže, servis a revízia v oblastiach:

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA

SPIN - SK s.r.o, je držiteľom niekoľkých certifikátov a špeciálnych oprávnení