NA STIAHNUTIE

TLAČIVÁ

  •   Údaje k podpísanú nájomnej zmluvy PCO - stiahnuť
  •   Súčinnostné údaje - stiahnuť
  •   Poučenie o obsluhe EZS - stiahnuť
  •   Technická služba - objednávka - stiahnuť


TECHNICKÁ PODPORA

  •   Komunikátor KM 2011 (návod na použitie) - stiahnuť
  •   IP/GPRS Komunikátor (návod na použitie) - stiahnuť
  •   IP/GPRS Komunikátor (firmvér v445) - stiahnuť